Revalidatie Corona

Wij hebben drie therapeuten die gespecialiseerd zijn om u te begeleiden bij de revalidatie na Covid19. De therapeut kijkt samen met u wat uw doel is en maakt een passend behandelplan. Dit kan bestaan uit coaching, ademhalingstherapie, oefentherapie thuis en/of 1 op 1 trainen in de oefenzaal om uw conditie weer op te bouwen.