Klachtenreglement

Klachten reglement

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij pati├źnten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

Piet Hein Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie.

Als u een klacht heeft over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, probeert u dit dan eerst met uw fysiotherapeut te bespreken. Al dan niet in het bijzijn van iemand anders. Indien u dit niet wilt, kunt u uw klacht via een klachtenformulier, verkrijgbaar bij de receptioniste, indienen. Alle klachten worden gedocumenteerd op het daarvoor beschikbare formulier. Samen met u zullen wij naar een, voor alle partijen aanvaardbare oplossing zoeken.

Mocht u er desondanks niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Keurmerk Fysiotherapie. Voor info:
Klachtenregeling | Keurmerk Fysiotherapie