Directe toegankelijkheid

Per 1 januari 2006 is voor de fysiotherapie in de eerste lijn de ‘DTF’ ingegaan (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).
Dit betekent, dat u zonder tussenkomst van huisarts of specialist naar de fysiotherapeut kunt gaan.
Deze zal een snelle screening doen om te kijken of u in aanmerking komt voor fysiotherapie en daarna de nodige stappen ondernemen zoals verder gaan met intake en onderzoek. Ook kan het zijn dat de fysiotherapeut u adviseert om alsnog eerst bij uw huisarts langs te gaan.

De huisarts wordt in kennis gesteld indien u voor behandeling in aanmerking komt.