Actualiteiten en prijslijst

 1. Als gevolg van de vrije marktwerking moet voor elk jaar over de tarieven met de verzekeraar weer een afspraak gemaakt worden. Dat geldt ook voor de inhoud van de contracten.
  Aangezien fysiotherapie niet meer in het basispakket zit, dient u zelf uw fysiotherapie  via de aanvullende polis in te kopen.
  Wij raden u aan goed op de voorwaarden te letten, aangezien deze per verzekeraar nogal verschillen.
 2. Per 1 januari 2006 is DTF ingegaan (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).
  De minister heeft dat toegezegd en het is door het parlement goedgekeurd. Het betekent, dat u per 1 januari 2006 zonder tussenkomst van huisarts of specialist naar de fysiotherapeut kunt gaan.
  Deze zal een snelle screening doen of u in aanmerking komt voor fysiotherapie en daarna de nodige stappen ondernemen.
  De huisarts zal met uw toestemming schriftelijk of telefonisch in kennis worden gesteld van het consult bij de fysiotherapeut.
 3. Aangezien “kwaliteit” bij ons nog steeds hoog in het vaandel staat, maar hier ook een prijskaartje aan hangt,  proberen wij een redelijk tarief uit te onderhandelen. De zorgverzekeraars proberen hun kosten zo laag mogelijk te houden met een zo aantrekkelijk mogelijke polis.
 4. Opmerkingen of suggesties betreffende de praktijk kunt u kwijt via ons e-mail adres: info@pietheinfysiotherapie.nl
 5. Zoals altijd proberen wij u zoveel mogelijk van dienst te zijn door veel na- en bijscholing, “zorg op maat” en een gezellige sfeer in de praktijk.

 

Standaardprijslijst “prestatiebeschrijvingen fysiotherapie” voor niet-verzekerde patiënten. Prijzen geldig van 1 januari t/m 31 december 2020

Nummer Prestatiebeschrijving
1 Zitting

39,50

2 Zitting psychosomatische fysiotherapie

48,75

3 Zitting manuele therapie

48,75

4 Zitting oedeemtherapie

48,75

5 Zitting geriatrische fysiotherapie

48,75

6 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

48,75

7 Toeslag voor uitbehandeling

18,00

8 Inrichtingstoeslag

9,25

9 Niet nagekomen afspraak*

29,75

10 Verstrekte verband- en hulpmiddelen

Op aanvraag

11 Eenvoudige, korte rapporten

35,50

12 Meervoudige zorgvragen, tijdrovende rapp.

75,00

13 Telefonische zitting

13,50

14 Screening

17,50

15 Intake en onderzoek na screening

39,50

16 Intake en onderzoek na verwijzing

39,50

*Niet nagekomen afspraak of niet 24 uur van tevoren afgemelde afspraak.

 

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/client en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten graag binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de betaling niet binnen deze termijn is voldaan sturen wij een betalingsherinnering. Deze stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 5. Indien u na de eerste betalingsherinnering het factuurbedrag niet heeft voldaan. Volgt nog een tweede betalingsherinnering. Deze stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 7 dagen aan ons te voldoen.
 6. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zullen wij incassomaatregelen nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/client.
 7. Indien u niet in de gelegenheid bent om de nota in een keer te betalen, neemt u dan contact met ons op om in onderling overleg een passende betalingsregeling te treffen.

 

Laatst bijgewerkt: 26-9-2019